Milieu voetafdruk: hoe duurzaam is wijn?

Door marigui

Sinds enkele jaren introduceert de Europese Unie de voetafdruk in het milieu van producten, een methode die de berekening, evaluatie, validatie door derden en de communicatie over de voetafdruk in het milieu van de producten en diensten reguleert.

Dit is een reeks milieu-indicatoren (PEFCR, Product Environmental Footprint Category Rules) waarmee de belangrijkste categorieën milieueffecten kunnen worden geconstateerd, zoals broeikasgasemissies, het efficiënt gebruik van hulpbronnen en respect voor watervoorraden.

Dit alles is nodig als men er rekening mee houdt dat een glas wijn vandaag een gemiddelde (wereld) watervoetafdruk heeft van 108 liter water.

Wat is de ecologische voetafdruk?

De zogenaamde ecologische voetafdruk is een waarde die berekent hoeveel natuurlijke hulpbronnen de mens nodig heeft om een ​​goed of een dienst te produceren, en vergelijkt deze met het vermogen van de aarde om diezelfde hulpbronnen te regenereren.

Om te beoordelen of uw activiteit het milieu respecteert, moet u rekening houden met verschillende factoren, met name de uitstoot van broeikasgassen en het verbruik van watervoorraden.

De CO2-voetafdruk is een parameter die wordt gebruikt om de uitstoot van broeikasgassen te schatten die wordt veroorzaakt door een product, service, organisatie, evenement of individu. Het wordt uitgedrukt in ton CO2-equivalent. De watervoetafdruk berekent daarentegen het verbruik van zoet water dat wordt gebruikt om een ​​product of dienst te produceren.

Hoe wordt de ecologische voetafdruk geëvalueerd?

In het geval van wijn moet de evaluatie zich uitstrekken van de gehele levenscyclus van de plant (verkrijgen van grondstoffen, transformatieprocessen, afval en afvalbehandeling, enz.), de productie van wijn (wijnbereiding, flessenproductie , etc.), tot distributie en consumptie (transport, recycling van gebruikte flessen, etc.).

Ecologische voetafdruk en wijn

Er zijn al verschillende wijnhuizen die hun ecologische voetafdruk constant meten en er wordt met name aandacht besteed aan de CO2-voetafdruk en de uitstoot van broeikasgassen. De middelen die worden gebruikt om de indicatie te verminderen, zijn heel divers: van de invoering van organische of biodynamische landbouw  tot het gebruik van landbouwmachines met een laag verbruik; van de installatie van geothermische of zonnesystemen tot het gebruik van gerecycled papier voor etiketten; van het gebruik van bio-ethanol voor flesdoppen tot het gebruik van recyclebare verpakkingsmaterialen.

De resultaten kunnen het bedrijf helpen zijn productieproces te verbeteren, zowel in de wijngaard als in de wijnmakerij, en, waarom niet, het milieubeleid te gebruiken als een marketing- en communicatie-instrument.

De beste aanbiedingen vindt u in Drinks&Co.

Laat een bericht achter