Tag: alcohol en jongeren

Gezondere gewoontes rond drinken onder jongeren in het VK

Volgens een gepubliceerde studie in het Britse tijdschrift BMC Public Health, gericht op jeugdgewoonten, is al enkele jaren een afname waargenomen in alcoholgebruik onder jongvolwassenen (tussen 16 en 24 jaar oud). Van de bijna 100.000 ondervraagde jongeren beschouwt 29% zichzelf als niet-drinkers, terwijl dit in 2005 slechts 18% bedroeg.

In 2005 gaf 43% van de jongeren zelfs toe boven de aanbevolen limieten te drinken, een cijfer dat tien jaar later tot 28% daalt. Het dwangmatig gebruik daalde in dezelfde periode van 27 tot 18% en de onthouders zijn gestegen van 9 tot 17%.

Grootschalige daling

Zoals door de auteurs van het onderzoek besproken in een artikel  van The Drinks Business, groeit de groep van niet-drinkers onder jongeren en deze bestrijkt een breed scala aan groepen, waaronder de bewoners van de noordelijke en zuidelijke regio’s van Engeland, de blanke bevolking, fulltime studenten, werknemers en allerlei sociale klassen. Deze groei geeft aan dat onthouding van alcohol een trend wordt die zijn oorsprong vindt in culturele factoren.

Gewoonten van alcoholgebruik

Dit gedrag wordt steeds meer sociaal aanvaardbaar, terwijl risicogedrag in verband met drankmisbruik ​​buiten het normale  staat. Dit wordt bevestigd door de gegevens van de World Health Organization (WHO), ze laten een dramatische daling van het alcoholgebruik onder Engelse jongeren zien, in vergelijking met andere Europese landen.

De waarheid is dat sinds 2002 en 2014 er een aanzienlijke vermindering van het verbruik onder de jeugd is, maar tussen de landen hele verschillende cijfers, waardoor Engeland de meest drastische reductie toont: terwijl in 2002 50,3% verklaarde drank wekelijks te drinken, daalde in 2014 het cijfer tot 10%.

Goed nieuws voor de gezondheid van de jeugd

De waarheid is dat deze studie goed nieuws is, omdat het hebben van gezonde gewoonten rond drinken fundamenteel is. Matig drinken kan gunstig zijn voor de gezondheid, maar altijd binnen de limieten die zijn vastgesteld door internationale organisaties zoals de WHO.

Deze consumptietrend gaat hand in hand met de toename van de voorkeur voor laag-alcoholische dranken, zoals niet-alcoholische wijnen, die geleidelijk aan op de markt verschijnen.