• Send to:
 • +44 2035140552 10h-18.30h
 • Winkelwagen

Privacybeleid

 1. In navolging van hetgeen bepaald in het Reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen wat betreft de verwerking van persoonsgegevens en de vrije circulatie daarvan, evenals elke andere norm van toepassing op de Gegevensbescherming, verschaffen wij u uitgebreidere informatie in dit Privacybeleid.

 2. Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

  Identiteit: Drinksandco Marketplace, S.L.U. (Hierna te noemen DRINKS&CO)

  Adres: C/Arequipa 1, 28043 Madrid, España

  Telefoon: +44 2035140552

  E-mail: support@uvinum.com

  Contactgegevens van de Data Protection Officer: dpd@uvinum.com

 3. Wat is het doel van het gebruik van uw persoonlijke gegevens?

  DRINKS&CO gebruikt de informatie verschaft door betrokkenen voor het verlenen van een dienst van online verkoop van haar producten via de website https://www.drinksco.nl en voor de verzending van commerciële berichten.

  De gebruikersgegevens zijn noodzakelijk voor een juiste serviceverlening door de Verantwoordelijke.

 4. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

  De verschafte persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het uitvoeren van de online verkoop en gedurende de wettelijk vastgestelde termijnen.

 5. Wat is de wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens?

  De wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens is, in elk voorkomend geval, de uitvoering van online verkoop, de toestemming van de belanghebbende of het legitieme belang.

  Het verwerken van gegevens voor het verzenden van commerciële berichten naar onze klanten en zakelijke contacten geregistreerd op onze website wordt beschermd onder het legitieme belang van de European Data Protection Regulation en de Act on Services for the Information and Electronics Commerce Society. Indien u deze berichten niet wenst te ontvangen per e-mail, bieden wij u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen deze handeling.

 6. Met wie worden uw gegevens gedeeld?

  Gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij hiervoor een wettelijke verplichting geldt.

 7. Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verschaft?

  Elke persoon heeft recht op informatie aangaande het gebruik door DRINKS&CO van zijn/haar gegevens.

  Geïnteresseerden hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens, alsmede een verzoek rectificatie als deze onjuist zijn of, in het voorkomende geval, verwijdering van de gegevens, onder andere omdat deze gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze werden ingezameld.

  In bepaalde gevallen kunnen betrokkenen verzoeken het gebruik van hun gegevens in te perken, waarna wij deze alleen nog zullen gebruiken ter verdediging van aanklachten.

  In bepaalde gevallen en omwille van redenen van persoonlijke aard, kunnen betrokken bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens. In dit geval zal DRINKS&CO de gegevens niet langer gebruiken, behalve voor legitieme en urgente doeleinden, of het uitoefenen van de verdediging van mogelijke aanklachten.

  U kunt op de volgende wijzen gebruik maken van uw rechten:

  door het sturen van een e-mail naar support@uvinum.com waarbij u het recht waarvan u gebruik wenst te maken duidelijk dient aan te geven.

  Indien u goedkeuring heeft gegeven voor een bepaald concreet doel, heeft u het recht deze goedkeuring op elk moment in te trekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van het gegevensgebruik aantast van voor de intrekking.

  Indien u meent dat uw rechten zijn geschonden aangaande de bescherming van persoonlijke gegevens, met name indien u niet tevreden bent na het gebruik van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit via de website: www.agpd.es

 8. Meer informatie over het gebruik van uw gegevens

  Indien wij informatie van uw zijde nodig hebben, zullen wij u vragen deze vrijwillig te verschaffen met uitdrukkelijke goedkeuring via de daarvoor geschikte middelen.

  Het gebruik van gegevens die zijn verzameld via formulieren op onze website of andere kanalen, worden opgenomen in het Register voor Verwerkingsactiviteiten waarvoor DRINKS&CO verantwoordelijk is.

  DRINKS&CO behandelt uw gegevens vertrouwelijk en beschermt deze met de daartoe geschikte technische en organisatorische middelen om een optimaal beschermingsniveau te garanderen, in overeenstemming met hetgeen bepaald in het Reglement (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de overige beleidsregels van toepassing op Gegevensbecherming.

  Dit alles kan echter niet de volledige onkwetsbaarheid van de systemen garanderen en DRINKS&CO aanvaart daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor de schade en nadelen die derden kunnen aanrichten in de informaticasystemen, elektronische documenten en gebruikersformulieren.

  Indien u onze website verlaat met gebruik van links van andere websites die niet behoren tot ons bedrijf, aanvaart DRINKS&CO geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van genoemde websites, noch voor de cookies die deze kunnen opslaan op de computer van de gebruiker.

 9. Gebruik van Cookies »